¿Cómo colaborar con IMPULSO CIUDADANO?

08/10/2009 Haciendo una aportación o donación a alguna de las campañas: - Tu aportación o donación nos permitirá hacer una campaña potente para hacer oír nuestra voz con toda la fuerza necesaria. Puedes aportar tu donación a nombre de la Asociación Impulso Ciudadano al número de cuenta 2038 8907 67 6000104946 Formando parte de la Entidad: - Necesitamos tu ayuda para llevar adelante ésta y futuras campañas, así como para desarrollar nuestra actividad de manera efectiva. Queremos que nos oigan, queremos que tengan en cuenta nuestra opinión. Asóciate a Impulso Ciudadano a través de info@impulsociudadano.org. Tu ayuda es imprescindible. Comentarios desactivados.
Share Button

logo_aeb-BALEARES

El Círculo Balear, al costat d’altres col·lectius de pares, alumnes i docents, presentarà el dissabte 19 d’octubre l’Assemblea per l’Escola trilingüe a Balears (AEBaleares), una organització interessada a aconseguir “la millor educació per als escolars de la nostra comunitat”, segons difon l’entitat espanyolista mitjançant un comunicat.

L’AEBaleares s’organitza al marge del poder polític, talment com la manifestació del diumenge 13 d’octubre a Palma a favor del TIL o el moviment pel «dret a una millor educació» del pediatre Jorge Muñoz. L’entitat que dirigeix Jorge Campos afirma que aquest nou actor vol donar veu i representació a una “part majoritària de la comunitat educativa que actualment no se sent representada per les organitzacions existents”, que en bona part han donat l’esquena a la reforma educativa imposada que representa el Decret de llengües del Govern.

La nova AEBaleares vol demostrar que la que es posiciona enfront de les lleis és una part minoritària del món educatiu, i que la seva resposta està condicionada per interessos polítics.

A la formació de l’AEBaleares hi contribueixen, a banda del Círculo, les Assemblees per una Escola Bilingüe (AEB) que s’estan constituint al Principat, es presentarà en un acte públic dissabte que ve 19 d’Octubre a Palma de Mallorca i coordinarà les assemblees constituïdes en diferents municipis de totes les illes.

Objectius
L’Assemblea per l’Escola trilingüe a Balears s’adreça als ciutadans que vulguin “promoure i difondre els avantatges del bilingüisme i del trilingüisme en la societat”, així com “fomentar i implantar, seguint les directrius de la UNESCO, la lliure elecció de llengua a l’ensenyament, i introduint una llengua estrangera sense polititzar-ho”.

També fan èmfasi a “garantir el dret dels alumnes a rebre l’ensenyament en les llengües oficials i en, almenys, una llengua estrangera, i el dels pares i tutors de participar activament en l’escolarització dels seus fills o tutelats”.

Publicado en dBalears, el 15 de octubre de 2013